Translate page to :

הקלטות של אמי מורתי יפה(בת חנה) בן מנשה ז”ל

    
    הלימוד באתר לעילוי נשמת אמי מורתי, יפה בת חנה ז"ל. אשה צדקת. 
    לימדה והעמידה עשרות בעלי קוראים בנוסח בבלי.
    אימצה ותמכה נזקקים אומללים ונדכאים.
    היתה בקיאה בתנך ובעברית.
    הלכה לבית עולמה ב-ה' ניסן, תשע"ח והיא רק בת 78.
    ת.נ.צ.ב.ה
  


לביוגרפיה של יפה בן מנשה ז”ל לחץ כאן

לתוכנית טלויזיה בה מראיינים את יפה ז”ל לחצו כאן