Translate page to :

אופן הלימוד

אופן הלימוד

לימוד הפרשה יכול להיעשות בהדרגה דרך הלשונית:
“לימוד מדורג”

מתחילים מצוות סוף פסוק בצבע אדום.
לאחר ששולטים בכל האדומים היטב,עוברים לשלב 2 בו לומדים כתומים ואדומים יחד.
לאחר מכן מצרפים את זקף גדול וכו’…

בשלב הסופיים ניתן ללחוץ על אות של הפסוק ולשמוע
פסוק שלם.
ללחוץ על עלייה (ראשון,שני..) ולשמוע את כל הקטע.
כדי ללמוד בעל פה את הטעמים יש להסיר צבעים וניקוד בסרגלים העליונים .

הערות חשובות:    שעורי סקייפ
לתמיכה: 052-6007700

בנוסח אשכנזי ניתן ללמוד את שלב 7 ו 8 ביחד .
כלומר לדלג על שלב 7.

בנוסח מרוקאי ניתן ללמוד את 17 ו18 יחד. כלומר
לדלג על 17.

למרות שרוב הירושלמים אינם מבחינים בין תלשא לתרסא, אני מנגנם שונה
שהרי תרסא מחבר ותלשא עוצר.
(בקריאה המרוקאית יש למהר בין התרסא לטעם הבא,למרות הסילסול הזהה לתלשא)

ללימוד ההפטרות אין צורך לשנן טעמים בעל פה.

צוות אשכנזי צוות ספרדי (השאר) היררכיה
סוף פסוק סוף פסוק 1
אתנחא אתנח 2
זקף גדול זקף גדול 3
זקף קטון זקף קטון 4
פשטא ז”ק פשטא ז”ק 5


יתיב 


יתיב 

6
מהפך פשטא  שופר מהופך פשטא  7
מהפך שני פשטין  שופר מהופך תרי קדמין 8
 מונח רביעי ש”ה רביע 9
זרקא סגול זרקא סגולתא 10
תביר תביר 11
דרגא תביר דרגא תביר 12
דרגא מונח
רביעי
דרגא ש”ה רביע 13
גרשיים שני גרישין 14
אזלא גרש גריש 15
קדמא ואזלא אזלא גריש 16
תלישא קטנה תרסא 17
תלישא גדולה תלשא 18
פזר גדול פזר 19
מונח/ מונח
לגרמה 
פסק 20
מרכא כפולה תרי טעמי 21
שלשלת שלשלת 22
ירח בן יומו קרני פרה ירח בן יומו קרני פרה 23

שעורי סקייפ לתמיכה: 052-6007700